Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Onze school

Basisschool Kienehoef is een Vreedzame school in de wijk Kienehoef van Sint-Oedenrode.
Per 1 oktober 2021 heeft de school 202 kinderen die over 9 groepen zijn verdeeld. Het schoolgebouw is gerenoveerd en beschikt over digitale schoolborden in alle groepen. Bovendien straalt de school een prettige en warme sfeer uit.

We zijn een school waar pedagogisch denken en handelen hoog in het vaandel staat. Dat houdt voor ons in dat handelen en onderwijs geven, gebeurt vanuit een integere kijk op kinderen en hun leefomgeving.

Basisschool Kienehoef is een school die zo up-to-date mogelijk probeert te werken. Dat betekent voor het team dat het regelmatig bezig is om het onderwijs te evalueren en aan te passen aan de steeds veranderende eisen van deze tijd. Elk kind kan zich op onze school veilig en vertrouwd voelen. Elk kind kan met plezier naar school gaan en komt tot zijn recht. We zijn alert op pesten en discriminatie en we werken vooral aan het voorkomen hiervan.

Eigentijds werken wil ook zeggen dat er regels gelden op school. Orde en regelmaat zorgen ervoor dat er ruimte en aandacht is voor elk kind. Natuurlijk wordt er wel eens gestraft, maar we steken veel meer energie in het samen bespreken van problemen en in het belonen van goed gedrag.

De Vreedzame School

We vinden we het belangrijk dat ieder respect heeft voor elkaar. We zijn samen verantwoordelijk voor een fijne sfeer op school. Bij binnenkomst is er bijvoorbeeld aandacht voor ieder kind door de kinderen persoonlijk welkom te heten.

Basisschool Kienehoef werkt succesvol met de methode De Vreedzame School. Bij problemen wordt er getracht om samen tot een oplossing te komen.

Leerlingen uit groep 8 kunnen dan fungeren als mediator. Zij helpen de kinderen bij het oplossen van het probleem. Dit versterkt het autonomiegevoel, want zij hebben samen een oplossing bedacht. Er wordt gezocht naar win-win oplossingen, waar iedereen zich in kan vinden.

Kinderen leren dat ze een eigen mening mogen hebben, zonder dat dat tot ruzie hoeft te leiden.
De kinderen worden gestimuleerd om opstekers te geven aan elkaar. Dit ondersteunt een fijne sfeer in de klas en dit zorgt voor groepsbinding.

Ze leren hoe ze emoties bij zichzelf en bij anderen kunnen herkennen en hoe ze hiermee om moeten gaan.
We vinden het belangrijk dat kinderen goede communicatieve vaardigheden aanleren zoals goed luisteren naar elkaar, vragen stellen en zich verplaatsen in de ander.

Basisschool Kienehoef heeft de intentie om pesten te voorkomen. Wanneer een kind zich niet prettig voelt, dan nemen de leerkrachten deze signalen uiterst serieus en zij zoeken dan samen met de betrokken kinderen naar een oplossing.

Basisafspraken BS Kienehoef
Daarnaast vinden we het belangrijk dat er regels zijn opgesteld welke altijd en overal gelden bij ons op school. Deze schoolregels worden jaarlijks in alle groepen besproken.

Kijk hier voor onze basisafspraken