Skip Navigation or Skip to Content
logo

De methodes waarmee wij werken

AANVANKELIJK LEZEN:

 • Deze methode is zowel geschikt voor gemiddelde lezers, voor leerlingen die moeite hebben met lezen als voor leerlingen die al kunnen lezen bij hun start in groep 3
 • Methode: Veilig Leren Lezen
 • Groep: 3

VOORGEZET TECHNISCH LEZEN:

 • Duolezen, zelfstandig lezen, lezen van kranten, nieuwsartikelen et. en mandjes lezen. De methode wordt gebruikt in de groepen 4 t/m 8
 • Methode: Leescircuit
 • Groepen: 4 t/m 8

GOED GELEZEN EN LEESBEGELEIDING

 • Goed Gelezen! Begrijpend en studerend lezen is de meest gebruikte leesmethode voor groep 4 t/m 8 in het basisonderwijs. De methode maakt begrijpend lezen leuk én geeft goede resultaten. Het leesplezier staat voorop. Goed Gelezen! Motiveert kinderen met afwisselende teksten, illustraties en oefeningen die precies op hun belevingswereld zijn afgestemd.
 • Methode: Goed Gelezen!
 • Groepen: 4 t/m 6

NEDERLANDSE TAAL

 • Taal actief bestaat uit twee basisprogramma’s: Taal actief Taal en Taal actief Spelling
 • Methode: Taal Actief
 • Groepen: 4 t/m 8

BEGRIJPEND LEZEN

 • Nieuwsbegrip met interactieve leeslessen en contextopgaven aan de hand van de actualiteit. Met Nieuwsbegrip wordt er gewerkt aan de kerndoelen voor begrijpend lezen van het basisonderwijs.
 • Methode: Nieuwsbegrip
 • Groepen: 4 t/m 8

REKENEN

 • Kinderen leren rekenen met de methode “Getal en ruimte Junior”. De methode is opgebouwd uit oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren.
 • Methode: Getal en Ruimte Junior
 • Groepen: 3 t/m 8

SCHRIJVEN

 • Deze methode sluit aan bij de methode Veilig Leren Lezen. In de methode worden die basisvaardigheden aangeleerd en ingeoefend. In de bovenbouw gaat het om het onderhouden van de schrijfvaardigheid en het ontwikkelen van een eigen handschrift.
 • Methode: Pennenstreken
 • Groepen:  1 t/m 8

ENGELS

 • Kom uit je stoel en doe mee! Dit is een belangrijk kenmerk van Join in. Met de methode komen de kinderen letterlijk in beweging en doen spelenderwijs allerlei activiteiten met elkaar. In een realistische context werken ze naar concrete eindopdrachten toe, zodat ze echt iets doen met wat ze hebben geleerd.
 • Methode: Join in
 • Groepen: 5 t/m 8

WERELDORIËNTATIE

 • Blink is een methode voor groep 3 t/m 8 die wereldoriëntatie geïntegreerd aanbiedt. De methode is geheel digitaal en wordt jaarlijks geactualiseerd.

BEWEGINGSONDERWIJS

 • De leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen aan bewegingscultuur en leren de hoofdbeginselen van de belangrijkste beweging- en spelvormen ervaren en uitvoeren.
 • Methode: Basislessen bewegingsonderwijs
 • Groepen: t/m 8

SCHOOLZWEMMEN

 • Het schoolzwemmen is opgenomen in het lesprogramma van groep 4. Groep 4 gaat 1 keer per twee weken zwemmen. Uitgangspunt blijft het behalen van diploma A. Indien dit gehaald is, krijgen de leerlingen allerlei workshops aangeboden
 • Groep: 4

EXPRESSIEVAKKEN

 • Een methode met de modules beeldende vorming en kunst- en cultuur
 • Methode: Moet je doen
 • Groepen: 1 t/m 8

MUZIEK EN MEER DIGITAAL

 • Een toegankelijke methode die fijne ondersteuning biedt om kwalitatief goede muzieklessen te geven.
 • Methode:  Muziek en meer
 • Groepen: 1 t/m 8

VERKEER

 • In de groepen 1 t/m 4 werken thematisch. In de groepen 5 en 6 wordt gebruik gemaakt van de methode “Op voeten en fietsen” en in de groepen 7 en 8 wordt gewerkt met de jeugdverkeerskrant.
 • In groep 7 nemen de kinderen deel aan zowel het theoretisch als het praktisch verkeersexamen.
 • Methode: VVN verkeerseducatielijn
 • Groepen: 1 t/m 8

VERKEERSVEILIGHEIDSLABEL

 • Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat onze school zich inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school. Kijk voor meer informatie op www.bvlbrabant.nl.
 • Het team heeft samen met ouders (verkeerswerkgroep) een plan opgesteld waarbij structureel aandacht wordt besteed aan verkeerslessen en projecten.

DE VREEDZAME SCHOOL

Basisschool Kienehoef werkt succesvol met de methode “De Vreedzame School”. Deze methode is volledig ingebed in ons dagelijks handelen en in de omgang met elkaar. Kinderen leren dat een eigen mening mogen hebben, zonder dat dat ruzie hoeft te leiden. De kinderen worden gestimuleerd om opstekers te geven aan elkaar.

KUNSTLESSEN

Muziek
De groepen 4, 5 en 6 krijgen wekelijks op de vrijdagochtend muziekles:
groep 4: 08:45u-09:30u
groep 5: 09:30u-10:15u
groep 6: 10:30u-11:15u

VERKEERSVEILIGHEIDSLABEL

Seef de Zebra
Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het Label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat onze school zich inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school. Basisschool Kienehoef heeft op 1 september 2017 het Label gehaald! “We dragen daarmee bij aan een stukje veiligere omgeving voor onze kinderen.”
BVL label 2020-2021

Kijk voor meer informatie op onderstaand animatiefilmpje of www.bvlbrabant.nl

WEEK VAN DE LENTEKRIEBELS

Basisschool Kienehoef en Lentekriebels…?
Is het nodig om kinderen onder de 12 jaar al relationele en seksuele vorming te geven? Wij vinden van wel!
Kinderen staan dan nog heel open voor normen en waarden. Seksualiteit is, zeker in de onderbouw, dan nog geen onderwerp waar schaamte omheen hangt.
Door al op jonge leeftijd te starten met seksuele en relationele vorming raken leerlingen ook vertrouwd met het thema.
Ze krijgen hierdoor betrouwbare informatie en vaardigheden mee waar ze later veel aan hebben.
Daarom kiezen wij ervoor om deel te nemen aan de Week van de Lentekriebels.

basispresentatie ouderbijeenkomst Week van de Lentekriebels 2017.pdf
seksuele-ontwikkeling-van-kinderen-0-18-jaar.pdf

PRÉADVIES EN DOORSTROOMTOETS

In groep 7 vindt er een préadviesgesprek plaats met leerlingen en ouders waarbij een inschatting wordt gemaakt van het schooladvies van de leerling wat de leerling krijgt in groep 8.
In groep 8 ontvangen de leerlingen en ouders op papier het voorlopig schooladvies. Als dit voorlopig schooladvies afwijkt van het préadvies in groep 7 wordt er vooraf persoonlijk contact opgenomen met de leerlingen en ouders.
De leerlingen van groep 8 maken in de eerste twee weken van februari de doorstroomtoets.
Uiterlijk 15 maart ontvangt de school de uitslag van de doorstroomtoets.
In de periode van 15 maart tot 24 maart vinden de definitieve schooladviesgesprekken met leerlingen en ouders plaats.
Bij de schooladvisering zijn de groepsleerkracht(en), internbegeleider(s) en directie betrokken.