Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Ouders

Ouderhulp is van onschatbare waarde, waarbij het uitgangspunt is dat ouderhulp een recht is en geen plicht. Een goede communicatie tussen ouders/verzorgers en de school vinden we erg belangrijk. Daarom worden alle leerlingen en ouders maandelijks over allerlei schoolse zaken geïnformeerd via onze school-app. Dagelijks is er gelegenheid voor korte informele contacten tussen ouders en leerkrachten. Structureel zijn er informatieavonden, rapportage gesprekken en kijkuurtjes. Daarnaast worden de ouders betrokken bij allerlei schoolactiviteiten, zoals groepslezen, overblijven, sportdag, vieringen en excursies. De school kent een zeer actieve Ouderraad

OUDERPANEL

Wij vinden het belangrijk om met ouders in gesprek te gaan over schoolse zaken. Daarom hebben we een ouderpanel opgericht.
Wij, de school, gaan met deze ouders in gesprek. Het heeft als doel om samen met ouders te sparren. We zijn benieuwd hoe ouders tegen deze dingen aankijken.
Het is zeer waardevol om hierover samen het gesprek te voeren.