Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Voor het eerst naar school

OP WEG NAAR JE BESTE IK!

Schooltijden
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08:30u – 14:30u
woensdag: 08:30u – 12:30u

Kinderen naar school brengen en ophalen:

  • Om 8.25 uur staat de leerkracht op een vaste plek op de speelplaats om de leerlingen te ontvangen. Gedurende de eerste weken dat een kind op school zit, kan het soms spannend zijn om zelfstandig naar de leerkracht/groep op het plein te lopen. Als een kind geen afscheid kan nemen, helpen leerkrachten de leerling daarbij en begeleidt de leerkracht de leerling naar de groep. De ouders worden gestimuleerd om zo vlug mogelijk bij de poort afscheid te nemen van hun kind. Wij zijn van mening dat het voor het kind goed is om zelfstandig naar de leerkracht te komen. Dit werkt stimulerend voor de ontwikkeling van het zelfvertrouwen.
  • Ouders kunnen evt. een briefje aan hun kind meegeven als er iets belangrijks is voor de desbetreffende dag. Op het schoolplein willen we in de ochtend onze volle aandacht op de kinderen kunnen richten. Wanneer ouders iets willen vertellen over hun kind of een kijkje willen nemen in de klas, dan zijn zij na schooltijd van harte welkom.
  • Om 8.28 uur vertrekt de leerkracht samen met de leerlingen naar binnen. De leerkracht ontvangt bij elk dagdeel iedere leerling persoonlijk in de klas.
  • Aan het einde van de dag komt de leerkracht met de kinderen naar de poort.

Buiten spelen
Groep 1-2 speelt ‘s ochtends niet met de andere groepen samen buiten. Zij hebben een eigen buitenspeeltijd en maken dan ook gebruik van de materialen en karren uit de berging. Het rooster hiervan is als volgt:

  • Maandag 10.45-11.30 uur
  • Dinsdag 45-11.30 uur
  • Woensdag niet i.v.m. gymles
  • Donderdag 9.15-10.00 uur
  • Vrijdag 9.15-10.00 uur

In de grote pauze (na de lunch) spelen de kleuters gelijktijdig met de andere groepen. Zij mogen daarbij op  het onderbouwplein (gr 1 t/m 3) en bovenbouwplein (gr 1 t/m 8) spelen.

Gymles:
Op woensdagochtend gymmen de kinderen van groep 1 en 2. De ouders letten er op dat de kinderen gemakkelijke kleding dragen. De gymschoenen van de kinderen blijven gedurende het schooljaar op school en worden bewaard in de gymtas die aan de kapstok van het kind hangt. De ouders zorgen ervoor dat de schoenen klittenband hebben en dat de naam van het kind op de schoenen is geschreven.