Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Schooltijden en roosters

Schooltijden

Het 4-gelijke-dagenmodel:

In augustus 2018 zijn wij overgestapt op het 4-gelijke dagen rooster voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8. Met het 4 gelijke dagen model willen wij een doorgaande lijn in de schooldag creëren. Dat biedt duidelijkheid, rust en structuur voor de kinderen. De kinderen hebben één vrije middag in de week, de woensdag.
Er is een lunchpauze van 45 minuten.

Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.30 uur tot 14.30 uur
Woensdag: 08.30 uur tot 12.30 uur

Schoolvakanties, vrije(mid)dagen en studiedagen

Schoolvakanties 2022-2023

Herfstvakantie: maandag 24 oktober 2022 t/m vrijdag 28 oktober 2022
Kerstvakantie: maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie: maandag 20 februari 2023 t/m vrijdag 24 februari 2023
2e Paasdag: maandag 10 april 2023
Meivakantie: maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaart: donderdag 18 mei 2023 en vrijdag 19 mei 2023
2e Pinksterdag: maandag 29 mei 2023
Zomervakantie: maandag 17 juli 2023 t/m vrijdag 25 augustus 2023

Vrije middagen

vrijdag 21 oktober 2022 (12:00u start herfstvakantie)
vrijdag 23 december 2022 (12:00u start kerstvakantie)
vrijdag 17 februari 2023 (12:00u start voorjaarsvakantie)
vrijdag 21 april 2023 (12:00u start meivakantie)
vrijdag 14 juli 2023 (12:00u start zomervakantie)

Studiedagen

woensdag 5 oktober 2022
maandag 5 december 2022
dinsdag 6 december 2022
vrijdag 10 maart 2023
dinsdag 11 april 2023
vrijdag 30 juni 2023

Vakantierooster 2023-2024

Herfstvakantie: maandag 16 oktober 2023 t/m vrijdag 20 oktober 2023
Kerstvakantie: maandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie: maandag 12 februari 2024 t/m vrijdag 16 februari 2024
2e Paasdag: maandag 1 april 2024
Meivakantie: maandag 22 april 2024 t/m vrijdag 3 mei 2024
Hemelvaart: donderdag 9 mei 2024 en vrijdag 10 mei 2024
2e Pinksterdag: maandag 20 mei 2024
Zomervakantie: maandag 8 juli 2024 t/m vrijdag 16 augustus 2024

Gym-en zwemrooster

Gymtijden

Dinsdag:

  • Groepen 7 en 8: van 08: 30uur tot 10:00uur
  • Groepen 3 en 4: van 10:30uut tot 12:00uur
  • Groepen 5 en 6: van 13:00uur tot 14:30uu

Woensdag:

  • Groep 1A: van 09:00uur tot 10:00uur
  • Groep 1B-2B: van 10:00uur tot 11:00uur
  • Groep 1C-2C: van 11:00uur tot 12:00uur

Douchebeleid na de gymles

Het is belangrijk om het lichaam goed te verzorgen. Hierdoor voorkomt men ziektes en andere gezondheidsproblemen. Zeker na het gymmen en sporten is dit van belang. Op advies van de GGD is vanuit het oogpunt van algemene hygiëne het  douchen na de gymles ingevoerd. In samenspraak met andere scholen en met de (G)MR zijn hierover afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in een beleidsprotocol. Natuurlijk is douchen in schoolverband iets anders dan douchen thuis. Wij geven een eerste gelegenheid tot afspoelen van het transpiratievocht, echter het zorgvuldig verzorgen van het lichaam kunt u thuis naleven. Mochten er omstandigheden zijn waardoor uw kind structureel niet kan douchen dan geeft u dit schriftelijk aan bij de directeur van de school.

Schoolzwemmen

Schoolzwemmen opgenomen in het lesprogramma voor groep 4. Schoolzwemmen is echter alleen haalbaar als alle ouders hiervoor een financiële bijdrage betalen. Zie hiervoor de informatie in onderstaande bericht.

Het gemeentebestuur van Meierijstad stelt kinderen van de groepen 4 van de basisscholen in Sint–Oedenrode in de gelegenheid om gedurende een leerjaar deel te nemen aan het schoolzwemmen.
Kinderen die nog niet in het bezit zijn van diploma A krijgen de mogelijkheid om tijdens het schoolzwemmen dit diploma te behalen.

Voor de kinderen van groep 4 die bij aanvang van het schooljaar in het bezit zijn van diploma A worden zwemclinics verzorgd. Denk hierbij aan bijvoorbeeld overlevingszwemmen, aqua-joggen, waterpolo, kanoën of snorkelen. Het seizoen wordt afgesloten met een “’scholenspel”.
De doelstelling is dus niet uitsluitend gericht op het behalen van het A diploma, maar ook op algemene technieken, op “Physical fitness”, ofwel het gezondheidsaspect, op spel en speelse vormen, op behendigheid en watervrijheid; ofwel de recreatieve waarde. Plezier krijgen en houden in het zwemmen is erg belangrijk.

Kosten
De gemeente neemt naast de vervoerskosten van de leerlingen uit de kerkdorpen Olland, Boskant en Nijnsel, een belangrijk deel van de leskosten en materiaal kosten (bv huur kano’s) voor haar rekening. Van de ouders die de kinderen aan het schoolzwemmen willen laten deelnemen wordt een bijdrage verwacht. Per jaar worden 18 lessen gegeven, de totale kosten per jaar bedragen € 58,50.

Bijzonderheden
Als er specifieke zaken van belang zijn bij het geven van zwemles aan uw kind wordt u verzocht dit kenbaar te maken aan de leerkracht. Als u geen bezwaar kenbaar maakt zullen deze medische gegevens en de persoonsgegevens doorgegeven worden aan het personeel van zwembad De Neul. Dit om de lessen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Verder kunt u te allen tijde de zwemlessen van uw kind vanaf het terras volgen.