Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Schooltijden en roosters

Schooltijden

Het 4-gelijke-dagenmodel:

In augustus 2018 zijn wij overgestapt op het 4-gelijke dagen rooster voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8. Met het 4 gelijke dagen model willen wij een doorgaande lijn in de schooldag creëren. Dat biedt duidelijkheid, rust en structuur voor de kinderen. De kinderen hebben één vrije middag in de week, de woensdag.
Er is een lunchpauze van 45 minuten.

Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.30 uur tot 14.30 uur
Woensdag: 08.30 uur tot 12.30 uur

Schoolvakanties, vrije(mid)dagen en studiedagen

Vakantierooster 2023-2024

Herfstvakantie: maandag 16 oktober 2023 t/m vrijdag 20 oktober 2023
Kerstvakantie: maandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie: maandag 12 februari 2024 t/m vrijdag 16 februari 2024
2e Paasdag: maandag 1 april 2024
Meivakantie: maandag 22 april 2024 t/m vrijdag 3 mei 2024
Hemelvaart: donderdag 9 mei 2024 en vrijdag 10 mei 2024
2e Pinksterdag: maandag 20 mei 2024
Zomervakantie: maandag 8 juli 2024 t/m vrijdag 16 augustus 2024

Studiedagen 2023-2024

15 september 2023
5 oktober 2023
6 oktober 2023
6 december 2023
4 maart 2024
2 april 2024
17 juni 2024

Vrije middagen 2023-2024 (school om 12:00u uit)

vrijdag 13 oktober 2023
vrijdag 22 december 2023
vrijdag 9 februari 2024
vrijdag 19 april 2024
vrijdag 5 juli 2024

Vakantierooster en vrije dagen 2024-2025

Herfstvakantie: maandag 21 oktober 2024 t/m vrijdag 25 oktober 2024
Kerstvakantie: maandag 23 december 2024 t/m vrijdag 3 januari 2025
Voorjaarsvakantie: maandag 3 maart 2025 t/m vrijdag 7 maart 2025
Goede vrijdag: vrijdag 18 april 2025
2e Paasdag: maandag 21 april 2025 (in mei vakantie)
Meivakantie: maandag 21 april 2025 t/m vrijdag 3 mei 2025
Bevrijdingsdag: maandag 5 mei 2025
Hemelvaart: donderdag 29 mei 2025 en vrijdag 30 mei 2025
2e Pinksterdag: maandag 9 juni 2025
Zomervakantie: maandag 7 juli 2025 t/m vrijdag 15 augustus 2025

Gym-en zwemrooster

Gymtijden 2023-2024

Dinsdag:

  • Groepen 5 en 6: van 08: 30uur tot 10:00uur
  • Groepen 3 en 4: van 10:30uur tot 12:00uur
  • Groepen 7 en 8: van 13:00uur tot 14:30uur

Woensdag:

  • Groep 1A-2A: van 09:00uur tot 10:00uur
  • Groep 1B-2B: van 10:00uur tot 11:00uur
  • Groep 1C-2C: van 11:00uur tot 12:00uur

Douchebeleid na de gymles

Het is belangrijk om het lichaam goed te verzorgen. Hierdoor voorkomt men ziektes en andere gezondheidsproblemen. Zeker na het gymmen en sporten is dit van belang. Op advies van de GGD is vanuit het oogpunt van algemene hygiëne het  douchen na de gymles ingevoerd. In samenspraak met andere scholen en met de (G)MR zijn hierover afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in een beleidsprotocol. Natuurlijk is douchen in schoolverband iets anders dan douchen thuis. Wij geven een eerste gelegenheid tot afspoelen van het transpiratievocht, echter het zorgvuldig verzorgen van het lichaam kunt u thuis naleven. Mochten er omstandigheden zijn waardoor uw kind structureel niet kan douchen dan geeft u dit schriftelijk aan bij de directeur van de school.

Schoolzwemmen

Schoolzwemmen opgenomen in het lesprogramma voor groep 4. Schoolzwemmen is echter alleen haalbaar als alle ouders hiervoor een financiële bijdrage betalen. Zie hiervoor de informatie in onderstaande bericht.

Het gemeentebestuur van Meierijstad stelt kinderen van de groepen 4 van de basisscholen in Sint–Oedenrode in de gelegenheid om gedurende een leerjaar deel te nemen aan het schoolzwemmen.
Kinderen die nog niet in het bezit zijn van diploma A krijgen de mogelijkheid om tijdens het schoolzwemmen dit diploma te behalen.

Voor de kinderen van groep 4 die bij aanvang van het schooljaar in het bezit zijn van diploma A worden zwemclinics verzorgd. Denk hierbij aan bijvoorbeeld overlevingszwemmen, aqua-joggen, waterpolo, kanoën of snorkelen. Het seizoen wordt afgesloten met een “’scholenspel”.
De doelstelling is dus niet uitsluitend gericht op het behalen van het A diploma, maar ook op algemene technieken, op “Physical fitness”, ofwel het gezondheidsaspect, op spel en speelse vormen, op behendigheid en watervrijheid; ofwel de recreatieve waarde. Plezier krijgen en houden in het zwemmen is erg belangrijk.

Kosten
De gemeente neemt naast de vervoerskosten van de leerlingen uit de kerkdorpen Olland, Boskant en Nijnsel, een belangrijk deel van de leskosten en materiaal kosten (bv huur kano’s) voor haar rekening. Van de ouders die de kinderen aan het schoolzwemmen willen laten deelnemen wordt een bijdrage verwacht. Per jaar worden 18 lessen gegeven, de totale kosten per jaar bedragen € 58,50.

Bijzonderheden
Als er specifieke zaken van belang zijn bij het geven van zwemles aan uw kind wordt u verzocht dit kenbaar te maken aan de leerkracht. Als u geen bezwaar kenbaar maakt zullen deze medische gegevens en de persoonsgegevens doorgegeven worden aan het personeel van zwembad De Neul. Dit om de lessen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Verder kunt u te allen tijde de zwemlessen van uw kind vanaf het terras volgen.