Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Ouderportaal

Wij vinden openheid naar ouders toe belangrijk. Om deze reden hebben wij het ouderportaal, behorende bij ons digitale leerlingvolgsysteem, voor de ouders opengesteld.
Hierdoor zijn wij in de gelegenheid om informatie over de kinderen rechtstreeks met ouders te delen. Als uw kind voor de eerste keer naar school gaat ontvangt u hiervoor inloggegevens.

"Op weg naar je beste ik!"