Skip Navigation or Skip to Content
logo

Verlof aanvragen / ziekmelden

Ziekmelden van uw kind:
U kunt uw kind van maandag tot vrijdag vanaf 08:00u telefonisch ziekmelden.

Verlof aanvragen:
Wanneer leerlingen verlof nodig hebben, dient dit tijdig door de ouders aangevraagd te worden. Voor het verlenen van extra verlof worden binnen Verdi onderwijs de richtlijnen van het RBL BNO (Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noord Oost) gevolgd.
Het heeft tijd nodig om deze aanvraag te verwerken. Wij vragen u voor het aanvragen van structureel verlof (bijv. logopedie, tandartsbezoek enz.) om ook vooraf het aanvraagformulier in te dienen. Op de achterzijde van het aanvraagformulier kunt u lezen wat de voorwaarden en regels zijn. We gaan ervan uit dat u niet zomaar verlof aanvraagt.
Aanvraagformulier voor verlof

Luxe verzuim
Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Wanneer ouders kinderen thuis houden van school om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan, noemen we dit luxe verzuim.
Houdt u uw kind(eren) thuis van school terwijl u daarvoor geen toestemming heeft, dan krijgt u van de leerplichtambtenaar van de gemeente direct een proces-verbaal.